NCP

Národní kontaktní bod pro přeshraniční výměnu zdravotní dokumentace.
(NCPeH – National contact Point for eHealth)

  Přihlášení lékaře   Testovací prostředí

OpenNCP

Otevřené řešení (open-source) navazující na projekt EPSOS, na základě kterého budou vystavěny národní NCPeH.

Zobrazit stránku »

Kontakty

Seznam kontaktů na osoby zapojené v projektu výměny zdravotní dokumentace.

Zobrazit stránku »

Helpdesk

Národní helpdesk (obecný):
ncpeh-helpdesk@nixzd.cz
Národní helpdesk (technický, bezpečnostní):
ncpeh-operation@nixzd.cz
Svůj dotaz můžete zaslat také na e-mail helpdesk@kr-vysocina.cz nebo nás kontaktujte prostřednictvím webového formuláře.

Kontaktujte nás