Testovací recepty


Mračena Mrakomorová

ID pacienta: 222333069

Scénář Identifikátor předpisu Identifikátor položky Poznámka
eP-C1 PFUVESL4UN9U 9C1D3DEB-259B-469F-B415-71F879A0DE77
eP-C2 PFU4GFH9MIAD E854C472-E74B-484F-8B02-FDC799CEBD0E
eP-C3 PFUT5R62IEFS E4E92015-59F1-4825-A63E-378A213AAEBD
eP-C4 Vícesložkový LP, zatím neřešíme
eP-C5 Vícesložkový LP, zatím neřešíme
eP-C6 PFUVESL4UN9U 9C1D3DEB-259B-469F-B415-71F879A0DE77
eP-C7 PFUNA4DA2B2J ADE36733-BB3B-4DBA-B9EF-2319C66EE222
eP-C8 Omamná nebo psychotropní látka se nepředepisuje na eRecept, ale na papírový recept s modrým pruhem
eP-C9 PFUCKI2BB4BV 3D492683-5303-4C5E-BC68-668EB78477E3
eP-C10 PFUHTEC5OKQN BE830B33-4B9C-4FD4-A3F5-51F19863AA52
eP-C11 PFU8LEDWXMIT 825DD046-DE89-402D-9E44-1C5A66D59B84
eP-C12 PFUBQSNG4LV2 71BA3BB7-78BE-47BA-90F6-389F492350C3
eP-C13 PFU8HWK63AXX ED2454FF-3FBE-4978-A66B-E6B1FE2BEB5C
eP-C14 PFU2SRIU8QP8 A0B5820B-6F34-4747-B536-6CBBEDD7C3B6
eP-C15 PFU7IKOUECCD C13250A2-7CBE-4B63-B1B1-7C96552C56A8
eP-XX PFUO565CJN3B 6CB79C0F-996D-46CA-9CC4-B6D6DC01D142
C8E5E330-348B-416F-83FC-B9F4C8DC7E10
Dvoupoložkový recept