Upozornění!

Vyžádání zdravotnické dokumentace – pacientského souhrnu občana členského státu EU

Následující krok spustí proces získání pacientského souhrnu ošetřovaného pacienta – občana jiného členského státu EU – prostřednictvím Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví v ČR a Národního kontaktního místa v příslušném státě EU.

Pro ověření totožnosti lékaře je nutné použít elektronickou identitu s vysokou úrovní záruky (dle zákona č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci) a provést ověření v Národním registru zdravotnických pracovníků (NRZP).

Před samotným získáním zdravotnické dokumentace je lékař zodpovědný za ověření identity pacienta vůči demografickým údajům přijatým ze zdrojového systému (typicky na základě ověření dokladu totožnosti popř. karty zdravotního pojištění).

Získaný pacientský souhrn je zdravotnickou dokumentací ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a musí s ním být nakládáno ve smyslu těchto právních předpisů.

  Beru na vědomí   Zpět